pracovní skupiny k prioritám a projektům města

Více o akci 

Tři pracovní skupiny propojili vedení města, jeho zaměstnance a odborníky z vybraných oblastí a oborů, aby spolu prodiskutovali návrhovou část vznikající strategie rozvoje města. Pracovní skupiny proběhly videokonferenčně 8. až 10. prosince 2021.  

První pracovní skupina nazvaná „Spokojený život“ diskutovala ve středu 8.12. o tématech veřejného prostoru a bydlení, vzdělávání a trhu práce, sociální a zdravotní péči a kultuře a sportu. 

Ve čtvrtek 9.12. se na pracovní skupině „Moderní a udržitelné město“ spojili odborníci k tématům mobility, životního prostředí, energetiky, oběhového hospodářství a smart city. 

Poslední pracovní skupina proběhla v pátek 10.12. Pod názvem „Otevřené a spolupracující město“ se diskutovalo o image Českého Těšína, zapojování obyvatel, rozvojové spolupráci, cestovním ruchu a podnikání. 

Podněty z diskuze budou zapracovány do návrhové části strategického plánu města, který zpracovatel strategie předloží městu k další zpětné vazbě na počátku roku 2022. Strategický plán bude finalizován a schválen radou města v dubnu příštího roku.  

Kontakt

info@menimehlavni.cz

10 + 15 =