MĚNÍME HLAVNÍ

 

Město ROZHODLO O VÍTĚZI

18.7.2022

Odborná porota, rozhodla dnes ve druhém kole soutěže „Měníme Hlavní – Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně“ o vítězi… 

VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

Návrhy účastníků architektonické soutěže, včetně vítězného, jehož autorem je společnost FRIS architekti …

UDÁLOSTI PŘED ROZHODNUTÍM 

M

Město vyhlásilo architektoNICKOU soutěž

5.4.2022

Jedná se o otevřenou projektovou krajinářsko-architektonickou soutěž, jejímž předmětem je revitalizace ulice Hlavní třída v Českém Těšíně. Cílem je nalézt takové řešení, které naplní představy vedení města.

 

M

Přinášíme výsledky

22.10.2021

Participace, sběr podnětů a zpětné vazby k chystané revitalizaci Hlavní třídy v Českém Těšíně probíhaly v období od července do října 2021. Do projektu se zapojilo přes 800 lidí. Podívejte se, jak to dopadlo.

M

To hlavní, o hlavní, na hlavní II.

19.10.2021

Tři měsíce jsme sbírali vaše podněty a zpětnou vazbu a diskutovali s Vámi přímo, jak by po připravované revitalizaci měla vypadat Hlavní třída v Českém Těšíně. Nyní Vám ukážeme výsledky sesbíraných dat a budeme se bavit o tom, co bude dál.

M

S vámi na hlavní

30.9.2021

Opět vyrazíme na Hlavní třídu a budeme se těšit na Vaše názory, nápady a podněty k její přeměně.

M

to hlavní, o hlavní, na hlavní

19. 8. 2021, v kavárně avion

Přijďte debatovat o budoucnosti Hlavní třídy s Architektem Ondřejem Vysloužilem, ředitelem Městské ateliéru prostorového plánování a architektury v Ostravě, expertem na dopravu, paní starostkou a dalšími hosty. Je potřeba se zaregistrovat.

M

na hlavní s pocitovou mapou

4.8. 2021

Jak jsme slíbili, 4.8. jme opět byli u „kostky“ a poslouchali vaše názory a tipy, jak Hlavní třídu zvelebit, či vylepšit. Tentokrát jsme mohli kromě dotazníku, vše zanést také do pocitové mapy, která nás bude doprovázet pravidelně.

M

Spouštíme pocitovou Mapu

2. 8. 2021

Ode dneška do konce září máte možnost v online pocitové mapě zaznačit na Hlavní třídě konkrétní místa, kde něco chybí, mělo by se změnit nebo třeba více zelenat.

M

Vyplňte dotazník

22. 7. 2021

Spouštíme dotazníkové šetření k proměně Hlavní třídy. Řekněte nám, jak by ulice měla vypadat a fungovat, jak si ji představujete. Dotazník bude dostupný do konce září.

M

Instalace na hlavní

19. 7. 2021

Instalace 3D konstrukce (kostky) na křížení Hlavní třídy a ulice Odboje. Tady se s námi budete moci potkávat a debatovat o budoucnosti Hlavní třídy. Protože Měníme Hlavní a Hlavní jste vy.

JAK SE OBČANÉ MOHLI  ZAPOJIT

Možností, jak se zapojit, bylo v průběhu července až října 2021 hned několik.

Dotazník

Cíleně jsme oslovili lidi, kteří na Hlavní třídě bydlí, kteří zde provozují podnikání nebo pracují. A samozřejmě i ty, kteří tudy procházejí nebo projíždějí. Dotazník bylo možné vyplnit i online, stejně jako v tištěné podobě s možností odevzdat jej na vybraných místech ve městě.

 

Veřejné debaty

Participaci zarámovaly dvě debaty To hlavní o Hlavní na Hlavní. Na první jsme v září diskutovali s vedením města, architektem Ondřejem Vysloužilem a expertem na dopravu Petrem Macejkou o budoucí podobě Hlavní třídy. Na druhé jsme v říjnu představili výsledky sesbírané zpětné vazby. 

přímo NA HLAVNÍ

Během tří měsíců jsme se pohybovali i přímo na Hlavní třídě, kde jsme u 3D instalace a po celé ulici i v jejím okolí sbírali vaše odpovědi do dotazníků i body do pocitové mapy. Takže bylo dost prostoru povídat si a diskutovat s vámi, jak Hlavní třídu vnímáte a jak byste si ji představovali do budoucna. 

pocitovÁ mapa

Vaše nápady a návrhy na proměnu Hlavní třídy stačilo jednoduše zaznačit kliknutím přímo do konkrétního místa v ulici. Právě k tomu dobře posloužila online pocitová mapa.

Jak to dopadlo

Participace, sběr podnětů a zpětné vazby k chystané revitalizaci Hlavní třídy v Českém Těšíně probíhaly v období od července do října 2021. Do projektu se zapojilo přes 800 lidí. Podívejte se, jak to dopadlo. Děkujeme vám za váš čas a chuť zapojit se.

Souhrnný report

Dokument obsahuje vyhodnocení všech dotazníků, pocitové mapy a také komentář k výsledkům ve formátu PDF.

Stáhnout / zobrazit report

Výsledky pocitové mapy

Odkaz níže Vás zavede k výsledkům online i offline pocitové mapy, kde si můžete projít jednotlivé podněty.

Zobrazit výsledky

Záznam veřejné prezentace výsledků

Výsledky byly veřejně prezentovány v kavárně Avion za účasti občanů, vedení města týmu expertů.

Podívat se

příběh HLAVNÍ

 

Zmiňuje významný rod Larischů, jeden z nejbohatších šlechtických rodů, který se zapsal do dějin Těšínského knížectví i Slezska. Na Hlavní tehdy působili nejbohatší obchodníci – byla zde Prochaskova tiskárna, vystavěná v letech 1886—1888, obchodník Moritz Fasal, dvorní c. a k. dodavatel likérů, jehož produktům dala tvář v reklamě i Emma Destinová. Působili tady lékárníci Karel Turek a lékárník Antonín Novotný. Od roku 1887 stála budova dnešního Muzea Těšínska. Podchod k nádraží, tzv. Demelloch, vznikl v 90. letech 19. století. Představit si Český Těšín po vzniku první republiky není tak jednoduché. Na české straně města bylo nádraží, škola, kostel a budova plynárny. A Hlavní třída, kolem které začalo vyrůstat nové město se všemi potřebnými úřady, institucemi a službami. Právě v té době vyrostly na Hlavní další významné stavby, třeba filiálka Centrální banky německých spořitelen, dnešní ČSOB, v letech 1929—1930.

Další ikona města – kavárna Avion – otevřela v roce 1933 a stala se centrem společenských setkání. Osud kavárny a její majitelky kavárny Rosalie Wiesnerové fatálně poznamenala válka. Té a příběhu rodiny Huppertových, kteří měli dům na Hlavní, se věnuje Arnold Zweig v knize Soutěskou k Svobodě. U Avionu mimo jiné najdete Stolperstein, (kámen, o který se má zakopnout) – dlažební kostku s mosazným povrchem zasazenou do chodníku jako připomínku Židů zavražděných ve druhé světové válce (popř. obětí holokaustu). Hlavní třída skrývá stovky dalších zajímavých příběhů – třeba fenomén celních budek, umístěných na obou stranách Olše od 20. let s rozdělením Těšína mezi Polsko a Československo. Zatímco celní budky mizí, most Družby spojuje a tramvaj, už jen jako výstavní exponát, se na Hlavní možná zase vrátí a lidé budou po Hlavní třídě dál korzovat.

Kontakt

MARKÉTA FOJTÍKOVÁ

pracovník vztahů k veřejnosti
Město Český Těšín
fojtikova@tesin.cz

7 + 9 =