měníme těšín

MĚNÍ SE

Probíhající změny na jednom místě.

Purina® PSÍ HŘIŠTĚ

Doplnění mobiliáře, rozšíření plochy hřiště…

Více o projektu

TERASA AVIONU

Celková rekontrukce terasy

Více o projektu

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Předmětem je rekonstrukce a modernizace odborných učeben ve městě.

Více o projektu

SANACE MĚSTSKÉ KNIHOVNY DOLNÍ ŽUKOV

Odstranění příčiny vzlínáni vlhkosti a vlhnutí suterénních zdi

Více o projektu

REVITALIZACE TĚŠÍNSKÉ PŘEHRADY - MOLO

První prvek v rámci plánované celkové revitalizace přehrady Hrabyně bude realizován

Více o projektu

CHODNÍK PODÉL SILNICE II/648, DOLNÍ ŽUKOV

Nový chodník podél ul. Frýdecké v Dolním Žukově k autobusové zastávce Blahut.

VÍCE O PROJEKTU

PROJEKTY OBČANŮ MĚSTA

Chcete se podílet na zlepšení našeho města? Zašlete svůj projekt na městský úřad

Více o projektu

MĚNÍME HLAVNÍ

Hlavní Třída je kusem historie Českého Těšína. Léty trochu ztratila lesk a rádi bychom jí ho zase vrátili…

Více o projektu

ZLATÝ TROJÚHELNÍK

Zlatý trojúhelník (prostor bývalého autobusového stanoviště) je potencionálním místem pro další rozvoj města. V první etapě chce město tuto plochu v centru města revitalizovat.

VÍCE O PROJEKTU