měníme těšín

MĚNÍ SE

Probíhající změny na jednom místě.

CHODNÍK UL. FRÝDECKÁ - BLAHUT

Nový chodník podél ul. Frýdecké v Dolním Žukově k autobusové zastávce Blahut.

VÍCE O PROJEKTU

CHODNÍK BILLA-UL. FRÝDECKÁ

Nový chodník podél ul. Frýdecké s propojením k Zimnímu stadionu, OC Billa a vlakovému nádraží.

VÍCE O PROJEKTU

PO STOPÁCH TĚŠÍNSKÉ TRAMVAJE

V rámci projektu „Po stopách těšínské tramvaje-rozvoj přeshraniční turistiky“ byla v květnu 2023 ukončená rekonstrukce ulice Nádražní….

VÍCE O PROJEKTU

ZLATÝ TROJÚHELNÍK

Zlatý trojúhelník (prostor bývalého autobusového stanoviště) je potencionálním místem pro další rozvoj města. V první etapě chce město tuto plochu v centru města revitalizovat.

VÍCE O PROJEKTU

ODSTRAŇOVÁNÍ PARAZITICKÉHO JMELÍ

Celkové zajištění provozní bezpečnosti stávajících stromů, ohrožujících majetek a zdraví osob s cílem prodloužení jejich životnosti.

Více o projektu

ZMĚNILO SE

Všechny změny na jednom místě.
V následujících měsících a letech budou přibývat.

NOVÝ PROPUSTEK 212u-P1 ROPICKÁ

V Dolním Žukově byl vybudován nový betonový rámový propustek

VÍCE O PROJEKTU

POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ POZEMKU U CSS

Svedení a likvidace povrchových vod části zahrady Domova pro seniory

VÍCE O PROJEKTU

REKONSTRUKCE UL. NÁDRAŹNÍ A KŘIŽOVATKY

Přechod pro chodce, asfaltový povrh  a úprava křižovatky s ul. Střelniční na kruhový objezd

VÍCE O PROJEKTU

HŘBITOVNÍ KAPLE - PODLOUBÍ

Realizace projektu je zaměřena na obnovu podloubí kaple a vstupních dveří do objektu správy hřbitova

VÍCE O PROJEKTU

NOVÝ VŮZ PRO SDH MOSTY

Město zajistilo pro SDH Mosty novou cisternovou automobilovou stříkačku…

VÍCE O PROJEKTU

CHODNÍK UL. SLOVENSKÁ

Rekonstruovaný chodník podél ul. Slovenská včetně autobusové zastávky a zábradlí…

VÍCE O PROJEKTU

CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL

Výstavba přestupního uzlu, odbavovací budovy s čekárnou a sociálním zázemím pro cestující i řidiče, odstavných a parkovacích ploch (P+R) a další …

VÍCE O PROJEKTU

MŠ HRABINSKÁ

Zateplení, výměna oken, rekuperace větrání, vnitřní osvětlení…

VÍCE O PROJEKTU

ANKETA MĚNÍME MOJSKOU

V září 2022 proběhla debata vedení města s občany o záměru revitalizace a výsledcích provedeného průzkumu…

VÍCE O PROJEKTU

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ MĚNÍME HLAVNÍ

Hlavní Třída je kusem historie Českého Těšína. Léty trochu ztratila lesk a rádi bychom jí ho zase vrátili…

Více o projektu

MŠ SMETANOVA

Repase oken budovy v památkové zóně města…

VÍCE O PROJEKTU

ZŠ KONTEŠINEC

Zmodernizovány dvě odborné učebny – informatiky a přírodovědná…

VÍCE O PROJEKTU

SPORTOVNÍ HALA SVOJSÍKOVA

Vítězná stavba v soutěži STAVBA MORAVSKOSLEZSKĚHO KRAJE v roce 2020…

VÍCE O PROJEKTU

TĚŠIT

Adaptace infromačního turistického centra, Vizuální koncepce v oblasti turistiky, průvodce dvojměstím……

VÍCE O PROJEKTU

ČESKÝ TÉŠÍN A CIESZYN SPOLEČNĚ

Společné logo Českého Těšína a Cieszyna, komplexní systém značky dvojměstí, grafický manuál…

VÍCE O PROJEKTU

OČ JDE?

Český Těšín čeká celá řada změn, které jsou zahrnuty do Strategického plánu rozvoje města.

Cílem strategického plánu je stanovit priority a určit směr rozvoje města.

Jeho součástí je Akční plán – každoročně aktualizován  a schvalován Zastupitelstvem města. 

DOKUMENTY

Co je na papíře, to platí !

Plánovat rozvoj města není jednoduchá záležitost, proto ani popsaných stránek není málo.

Rozhodně ale stojí, alespoň za prohlédnutí.

APLIKACE  MĚSTA

Aplikace města na jednom místě.

Kontakt

ING. VERONIKA ŠIRC

tisková mluvčí
Město Český Těšín
sirc@tesin.cz

MARKÉTA FOJTÍKOVÁ

pracovník vztahů k veřejnosti
Město Český Těšín
fojtikova@tesin.cz