MĚNÍME HLAVNÍ

 

7

O PROJEKTU

Proměna Hlavní třídy v Českém Těšíně je plánována na rok 2023. Už teď je ale čas přemýšlet a vymýšlet, jak má ulice vypadat, aby se Váš pohled a náměty občanů daly zapracovat do projektové dokumentace. — Bude Hlavní třída sloužit více autům nebo lidem? Chtěli byste tady více zeleně na úkor parkování? Jaký mobiliář a jiné důležité prvky byste zde umístili a kam na ulici konkrétně? — Na tyto a další otázky se Vás budeme různou formou ptát v průběhu několika měsíců. Dejte nám zpětnou vazbu, kterou proměníme v konkrétní změny Hlavní třídy.
Způsobů, jak se vyslovit a zapojit, je hned několik — podívejte se do sekce Jak se zapojit a neváhejte toho využít. — Proč? Protože Hlavní třída je jednou z klíčových městských tepen a propojením na sousední Cieszyn. Protože má záviděníhodnou historii (více v sekci Nej o Hlavní). Protože máte tu možnost něco změnit.

AKCE A NOVINKY

Město vyhlásilo architektonickou soutěž

úterý (5.4.2022)

Jedná se o otevřenou projektovou krajinářsko-architektonickou soutěž, jejímž předmětem je revitalizace ulice Hlavní třída v Českém Těšíně. Cílem je nalézt takové řešení…

Více

Přinášíme výsledky

Pátek (22.10.)

Participace, sběr podnětů a zpětné vazby k chystané revitalizaci Hlavní třídy v Českém Těšíně probíhaly v období od července do října 2021. Do projektu se zapojilo přes 800 lidí. Podívejte se, jak to dopadlo

Podívám se

To hlavní, o hlavní, na hlavní II.

Úterý (19.10.), v kavárně avion

Tři měsíce jsme sbírali vaše podněty a zpětnou vazbu a diskutovali s Vámi přímo, jak by po připravované revitalizaci měla vypadat Hlavní třída v Českém Těšíně. Nyní Vám ukážeme výsledky sesbíraných dat a budeme se bavit o tom, co bude dál.

S vámi na hlavní

ČTVRTEK (30.9.)

Opět vyrazíme na Hlavní třídu a budeme se těšit na Vaše názory, nápady a podněty k její přeměně.

S vámi na hlavní

Středa (18.8.)

Opět vyrazíme na Hlavní třídu a budeme se těšit na Vaše názory, nápady a podněty k její přeměně.

S vámi na hlavní

úterý (10.8.)

Opět vyrazíme na Hlavní třídu a budeme se těšit na Vaše názory, nápady a podněty k její přeměně.

to hlavní, o hlavní, na hlavní

19. 8. 2021, v kavárně avion

Přijďte debatovat o budoucnosti Hlavní třídy s Architektem Ondřejem Vysloužilem, ředitelem Městské ateliéru prostorového plánování a architektury v Ostravě, expertem na dopravu, paní starostkou a dalšími hosty. Je potřeba se zaregistrovat.

 

na hlavní s pocitovou mapou

4.8. 2021

Jak jsme slíbili, 4.8. jme opět byli u „kostky“ a poslouchali vaše názory a tipy, jak Hlavní třídu zvelebit, či vylepšit. Tentokrát jsme mohli kromě dotazníku, vše zanést také do pocitové mapy, která nás bude doprovázet pravidelně.

Jaké to bylo?

Spouštíme pocitovou Mapu

2. 8. 2021

Ode dneška do konce září máte možnost v online pocitové mapě zaznačit na Hlavní třídě konkrétní místa, kde něco chybí, mělo by se změnit nebo třeba více zelenat.

Vyplňte dotazník

22. 7. 2021

Spouštíme dotazníkové šetření k proměně Hlavní třídy. Řekněte nám, jak by ulice měla vypadat a fungovat, jak si ji představujete. Dotazník bude dostupný do konce září.

Oficiálně spouštíme web

20. 7. 2021

Oficiálně dokončíme web menimehlavni.cz. Do té doby mu prosím odpusťte nějakou tu mušku.  

 

Instalace na hlavní

19. 7. 2021

Instalace 3D konstrukce (kostky) na křížení Hlavní třídy a ulice Odboje. Tady se s námi budete moci potkávat a debatovat o budoucnosti Hlavní třídy. Protože Měníme Hlavní a Hlavní jste vy.

VÍCE

Jak se zapojit

Možností, jak se zapojit, bylo v průběhu července až října 2021 hned několik.

Dotazník

Cíleně jsme oslovili lidi, kteří na Hlavní třídě bydlí, kteří zde provozují podnikání nebo pracují. A samozřejmě i ty, kteří tudy procházejí nebo projíždějí. Dotazník bylo možné vyplnit i online, stejně jako v tištěné podobě s možností odevzdat jej na vybraných místech ve městě.

 

Veřejné debaty

Participaci zarámovaly dvě debaty To hlavní o Hlavní na Hlavní. Na první jsme v září diskutovali s vedením města, architektem Ondřejem Vysloužilem a expertem na dopravu Petrem Macejkou o budoucí podobě Hlavní třídy. Na druhé jsme v říjnu představili výsledky sesbírané zpětné vazby. 

přímo NA HLAVNÍ

Během tří měsíců jsme se pohybovali i přímo na Hlavní třídě, kde jsme u 3D instalace a po celé ulici i v jejím okolí sbírali vaše odpovědi do dotazníků i body do pocitové mapy. Takže bylo dost prostoru povídat si a diskutovat s vámi, jak Hlavní třídu vnímáte a jak byste si ji představovali do budoucna. 

pocitovÁ mapa

Vaše nápady a návrhy na proměnu Hlavní třídy stačilo jednoduše zaznačit kliknutím přímo do konkrétního místa v ulici. Právě k tomu dobře posloužila online pocitová mapa.

Jak to dopadlo

Participace, sběr podnětů a zpětné vazby k chystané revitalizaci Hlavní třídy v Českém Těšíně probíhaly v období od července do října 2021. Do projektu se zapojilo přes 800 lidí. Podívejte se, jak to dopadlo. Děkujeme vám za váš čas a chuť zapojit se.

Souhrnný report

Dokument obsahuje vyhodnocení všech dotazníků, pocitové mapy a také komentář k výsledkům ve formátu PDF.

Stáhnout / zobrazit report

Výsledky pocitové mapy

Odkaz níže Vás zavede k výsledkům online i offline pocitové mapy, kde si můžete projít jednotlivé podněty.

Zobrazit výsledky

Záznam veřejné prezentace výsledků

Výsledky byly veřejně prezentovány v kavárně Avion za účasti občanů, vedení města týmu expertů.

Podívat se

příběh HLAVNÍ

 

Zmiňuje významný rod Larischů, jeden z nejbohatších šlechtických rodů, který se zapsal do dějin Těšínského knížectví i Slezska. Na Hlavní tehdy působili nejbohatší obchodníci – byla zde Prochaskova tiskárna, vystavěná v letech 1886—1888, obchodník Moritz Fasal, dvorní c. a k. dodavatel likérů, jehož produktům dala tvář v reklamě i Emma Destinová. Působili tady lékárníci Karel Turek a lékárník Antonín Novotný. Od roku 1887 stála budova dnešního Muzea Těšínska. Podchod k nádraží, tzv. Demelloch, vznikl v 90. letech 19. století. Představit si Český Těšín po vzniku první republiky není tak jednoduché. Na české straně města bylo nádraží, škola, kostel a budova plynárny. A Hlavní třída, kolem které začalo vyrůstat nové město se všemi potřebnými úřady, institucemi a službami. Právě v té době vyrostly na Hlavní další významné stavby, třeba filiálka Centrální banky německých spořitelen, dnešní ČSOB, v letech 1929—1930.

Další ikona města – kavárna Avion – otevřela v roce 1933 a stala se centrem společenských setkání. Osud kavárny a její majitelky kavárny Rosalie Wiesnerové fatálně poznamenala válka. Té a příběhu rodiny Huppertových, kteří měli dům na Hlavní, se věnuje Arnold Zweig v knize Soutěskou k Svobodě. U Avionu mimo jiné najdete Stolperstein, (kámen, o který se má zakopnout) – dlažební kostku s mosazným povrchem zasazenou do chodníku jako připomínku Židů zavražděných ve druhé světové válce (popř. obětí holokaustu). Hlavní třída skrývá stovky dalších zajímavých příběhů – třeba fenomén celních budek, umístěných na obou stranách Olše od 20. let s rozdělením Těšína mezi Polsko a Československo. Zatímco celní budky mizí, most Družby spojuje a tramvaj, už jen jako výstavní exponát, se na Hlavní možná zase vrátí a lidé budou po Hlavní třídě dál korzovat.